Fångstrapporter 2018

posted in: Okategoriserade | 0

Tusen tack för att så många av er fiskare hjälper till med rapporteringen av fångster. Den data vi samlar in betyder mycket för vidare dialog kring biotopvård och fortsatt arbete med eliminering av vandringshinder. Vad det gäller elfisken så går det inte att få fram relevanta siffror för sommaren då endast en sträcka är elfiskad och den är inte representativ. Men där fanns både lax och havsöring. Vi hoppa på ett bättre elfiskeunderlag för kommande sommar. Fiskeåret 2018 blev lite av ett mellanår i och med den torra sommaren och hösten. Vi hade besök av betydligt färre fiskare under detta år vilket naturligtvis även speglas i fångstrapporterna 2017 hade vi 50 registrerade fångster mot årets 23.

Av dessa är det rapporterat 22 havsöringar och en lax Snittlängd 51,7 cm (49,1 cm 2017) och 78% som blev återutsatt (90% 2017). Största havsöring mätte 75 cm. Endast 2 st hade klippt fettfena som odlad fisk. Vi fick även den första rapporteringen på en lax. Det har ryktats om fler fiskar de senaste åren men nu finns det äntligen dokumenterat. Detta exemplar var på 90 cm och fettfenan var hel. Riktigt kul med en vildvuxen lax i våra vatten. Den blev varsamt återutsatt. Laxfoto: Andreas Hall (Grattis!)