Fångstrapporter för 2023

posted in: Okategoriserade | 0

Summering av ännu ett år i Ljustorpsån och Mjällån. Några rapporter har endast gjorts genom fiske och därmed saknar vi information om fångstplatser, fettfenor och längder. FVO ser över systemen för rapportering till 2024. Mobil rapportering är smidig genom appen … Continued

Utredningar för Aspån med dammen

posted in: Okategoriserade | 0

Här kan. ni läsa lite material som vi tagit fram i arbetet med vandringshinder i Aspån med biflöden. Ett öppet informationsmöte genomfördes 14 November på Lögdö Bruk med markägare och intresserade. Ytterligare samråd kommer genomföras i början av 2024. Projektering … Continued

Ny tid för möte om Aspån 14 November.

posted in: Okategoriserade | 0

Kvällen möte 1 nov inställt pga snöfallet. Här kommer inbjudan till ny tid. Under flera decennier har Ljustorpsåns fiskevårdsområde, Timrå kommun och länsstyrelsen arbetat med restaurering av Ljustorpsån och Mjällån. Återställning av rensningar som gjordes för att möjliggöra flottning av … Continued

Informationsmöte om Aspån och dammen

posted in: Okategoriserade | 0

Under flera decennier har Ljustorpsåns fiskevårdsområde, Timrå kommun och länsstyrelsen arbetat med restaurering av Ljustorpsån och Mjällån. Återställning av rensningar som gjordes för att möjliggöra flottning av timmer. Ljustorpsån är i det närmaste helt klar och arbeten pågår med Mjällån.  … Continued

Enkät för fiskare

posted in: Okategoriserade | 0

Fiskevårdsområdet genomför en förstudie där vi titta på effekterna av ett ökat antal besökande fiskare och hur vi kan förebygga problem utifrån ett markägarperspektiv. Denna förstudie är tänkt att skapa underlag inför den framtida förvaltningen men det kan även skapa … Continued

Årstämma 4 Maj

posted in: Okategoriserade | 0

Ljustorpsåns FVO kallar till årsstämma. 4 Maj 2022 kl 18.30 i församlingsgården i Ljustorp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar / Styrelsen

Fångstrapporter och statistik för 2021

posted in: Okategoriserade | 0

Här kommer lite sammanställning över året som gått. Lite vinterläsning och inspiration inför kommande säsong. Tusen tack till alla som bidragit med fångstrapporter. En del orapporterad fisk saknas precis som tidigare år. Vi hoppas fler vill hjälpa till så underlagen … Continued

Fångstrapporter 2020

posted in: Okategoriserade | 0

Tusen tack till alla som bidragit med fångstrapporter under 2020. Genom förstudien vi driver genom Leader Mittland Plus och fiskerifonden har vi under året aktivt kunnat sprida informationen till fler fiskare. Tack för möten och synpunkter längs våra vatten. Kul … Continued

Årsmöte framflyttat

posted in: Okategoriserade | 0

Med rådande rekommendationer väljer styrelsen för Ljustorpsåns FVO att flytta fam årsmötet till i höst. Ett fysiskt möte har ett stort värde då vi kan ses och även ventilera lite andra frågor. Detta gäller även öppna möten kring de förstudier … Continued

Sommarens åtgärder i Ljustorpsån.

posted in: Okategoriserade | 0

Läs Jens Löfgrens fotorapport på Timrå kommuns hemsida via länken. Vi vill även passa på och tacka Jens för gott samarbete under hans tid på miljökontoret i Timrå. http://www.timra.se/globalassets/miljo-och-bygg/hemsidan/natur/naturomraden/fotodokumentation-fran-restaureringsarbetet-i-ljustorpsan-2019.pdf

Två projekt på gång

posted in: Okategoriserade | 0

Ljustorpsåns fiskevårdsområde har i samarbete med Logen i Lövberg sökt medel och har fått i gång två förstudier till projekt hos Leader mittland plus. Nu väntar vi bara in de formella besluten från jordbruksverket. Dom förväntas inom de närmaste veckorna. … Continued

Fångstrapporter 2018

posted in: Okategoriserade | 0

Tusen tack för att så många av er fiskare hjälper till med rapporteringen av fångster. Den data vi samlar in betyder mycket för vidare dialog kring biotopvård och fortsatt arbete med eliminering av vandringshinder. Vad det gäller elfisken så går … Continued

Biotopvård och rapporter

posted in: Okategoriserade | 0

God fortsättning på det nya fiskeåret. Vi vill påminna er som missat att rapportera fångster att göra det under denna vecka. Vi tänkte sedan lägga ut lite information efter sammanställning. Nedan ligger en länk till Timrå kommuns rapport över sommarens … Continued

Resultat av elfisken 2017

posted in: Okategoriserade | 0

Nu har vi fått tillgång till resultaten för sommarens elfisken. Det ser mycket lovande ut inför framtiden. Intressant att laxen verkar etablera sig ordentligt. Laxen rör sig under en annan tid och man kan inte låta bli att tänka på … Continued

Kallelse till årsmöte.

posted in: Okategoriserade | 0

Ljustorpsåns fiskevårdsområde kallar härmed till årsmöte. Onsdag 25 april kl 19.00 på församlingshemmet i Ljustorp Sedvanliga årsmöteshandlingar men även lite information om hemsida och fångstrapportering Välkomna!

Gott nytt lovande fiskeår

posted in: Okategoriserade | 0

Med flera års arbete med återställning är det spännande att följa utvecklingen vad det gäller fisk. Nu har vi fått sammanställningen för sommarens elfisken och det ser mycket bra ut. Inte riktigt vad vi primärt hade tänkt oss men laxen … Continued

Uppgifter från fångstrapporterna

posted in: Okategoriserade | 0

Höstfisket är igång med en för årstiden ovanligt hög vattenföring. Goda förutsättningar för lek på de återställda lekbottnarna. Här kommer lite återkoppling på de rapporter som ni fiskare bidragit med hittills i år. 43 rapporterade havsöringar varav 31 rapporterade under … Continued

Fångstrapporteringen har kommit igång

posted in: Okategoriserade | 0

Lite återkoppling vad det gäller fångstrapporterna. Kul att ni hjälper till med detta. Under perioden 9-18 maj kan vi se följande: 10 rapporterade havsöringar. Längd 45-77 cm. Medelmått 57 cm 9 fångade med flugfiske 1 med rapporterad klippt fettfena 8 … Continued

Fångstrapportering i åarna

posted in: Okategoriserade | 0

Nu startar vi upp med en frivillig fångstrapportering för åarna. Rapporteringen gäller havsöring och lax som både landats för behållning och återbesatta. Men hjälp av er fiskare kan vi få en bättre bild av fisketrycket i våra vatten och vi … Continued

Premiär för ny hemsida

posted in: Okategoriserade | 0

Nu har vi relanserat hemsidan för ljustorpsåns fvo. Här finns uppdaterad information om fisket. Notera speciellt de nya reglerna som gäller från och med år 2017. Under nyhetsfliken ska vi försöka lägga in lite löpande information om vad som händer.