Ny tid för möte om Aspån 14 November.

posted in: Okategoriserade | 0

Kvällen möte 1 nov inställt pga snöfallet. Här kommer inbjudan till ny tid.

Under flera decennier har Ljustorpsåns fiskevårdsområde, Timrå kommun och länsstyrelsen arbetat med restaurering av Ljustorpsån och Mjällån. Återställning av rensningar som gjordes för att möjliggöra flottning av timmer. Ljustorpsån är i det närmaste helt klar och arbeten pågår med Mjällån.  Arbetet fortsätter nu och en inventering har gjorts av bilöden till åarna. Flera av dessa biflöden har en mycket god potential som lek och uppväxtområden för havsvandrande fisk. 

Vi bjuder nu in till information och dialog kring möjligheter och möjliga åtgärder vid Aspån och dess biflöden. Identifierade hinder består framförallt av dammen och ett flertal vägtrummor. 

Varmt välkomna till en informationskväll där det finns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. 

Plats: Rättaregården vid Lögdö Bruk

Tid : Tisdag 14 november kl 18.30

Vid inställt möte pga väder eller annat kommer information att publiceras på hemsidan.

Kontakt vid frågor.

Mats Ingvar Perälä Ordförande Ljustorpsåns Fiskevårdsområde 070-6054182

Mats Englund Ljustorpsåns FVO 070-6382429

Mailadress info@ljustorpsfisket.se