Enkät för fiskare

posted in: Okategoriserade | 0

Fiskevårdsområdet genomför en förstudie där vi titta på effekterna av ett ökat antal besökande fiskare och hur vi kan förebygga problem utifrån ett markägarperspektiv. Denna förstudie är tänkt att skapa underlag inför den framtida förvaltningen men det kan även skapa underlag för speciella insatser i projektform. Ni som fiskar och rör er längs vattendragen kan bidra med viktiga erfarenheter och synpunkter. Resultaten från enkäterna kommer redovisas i början av 2023. Denna förstudie genomförs med stöd av leaderområdet mittland plus och europeiska jordbruksfonden. Dina synpunkter är viktiga för oss. Frågor om enkäten kan besvaras av Mats Englund på tel 070-6382429

Enkäten är öppen till och med 20 december 2022.