Styrelsen utses årligen vid en stämma där fiskerättsägarna finns representerade. Vid föreningens bildande fick dessa bidra med pengar till fiskevården men under de senaste decennierna har kostnaderna kunna täckas av intäkter från fiskekortförsäljning och offentliga medel. Under lång tid har fiskerättsägarna avstått ersättning från denna försäljning till förmån för restaurering och skötsel av fiskevårdsområdet.

Kontaktperson för fiskevårdsområdet är idag ordförande Mats Ingvar Perelä Mellberg, Ljustorp Han kan nås på telefon 070-605 41 82

Mail till fiskevårdsområdet kan skickas på adressen info@ljustorpsfisket.se

Samordnare av fisketillsyn och redaktör för hemsidan och hemsidan är Mats Englund i Lövberg, Ljustorp. Han kan nås på 070-638 24 29

Tips om olagligt/felaktigt fiske kan skickas till fisketillsyn@ljustorpsfisket.se Den adressen når ett flertal mottagare.

Tips till fisketillsynen kan även göras via detta formulär. Du kan vara anonym.

Tips till fisketillsynen