Fångstrapporter för 2023

posted in: Okategoriserade | 0

Summering av ännu ett år i Ljustorpsån och Mjällån. Några rapporter har endast gjorts genom fiske och därmed saknar vi information om fångstplatser, fettfenor och längder. FVO ser över systemen för rapportering till 2024. Mobil rapportering är smidig genom appen och det finns möjligheter att få med mer information den vägen. Stort tack till alla som bidragit med rapporter. Dessa underlag används för att följa upp effekterna av restaureringar samt som underlag för beslut om framtida åtgärder. Under de sensate åren har vi fått en god uppfattning om fisketryck och vilka delar av åarna som nyttjas.

Havsöring. 92 rapporterade och av dessa 83 återinsatta. Ett minskat antal rapporter från 2022 då vi fick in 118 st. Där längd angivits ser vi en snittlängd på 52 cm och endast 2 fiskar med klippt fettfena(odlad). De tre lägsta mätte 88, 86 och 85 cm. 38 fiskar är rapporterade efter midsommar. Toppdagar för året blev 25 maj med 10 st rapporterade och 15 oktober med 11 st rapporterade.

Lax 4 st rapporterade där samtliga är tagna i oktober månad. Samtliga återutsatta. En på 60 cm och en annan med bara vikt rapporterad på 4kg. 2 st under 1 kg. Ingen är rapporterad med klippt fettfena. Under 2022 rapporterades 3 st.