Fångstrapportering 2019

posted in: Okategoriserade | 0
Tusen tack till alla som bidragit med fångstrapporter under året. Utöver elfisken är det här det enda sättet för oss att kunna följa effekterna av biotopåtgärder och återställning efter flottningen. Några namn återkommer men vi ser även att nya rapportörer tillkommit i år. Under 2020 genomför vi genom leader två förstudier med stöd från Europeiska Unionen. En del inventerar biflöden och möjligheter med omprövning av vattenverksamhet/kraftverk. Den andra handlar om hur vi kan minimera störningar från och underlätta besöket för gästande sportfiskare. Det tog lång tid med beslut men nu har vi klartecken att köra vidare med båda. Löpande information kring det arbetet kommer presenteras här på hemsidan. Ljustorpsåns fiskevårdsområde ber att få tillönska er ett gott nytt fiskeår!