Enkät för fiskare

posted in: Okategoriserade | 0

Fiskevårdsområdet genomför en förstudie där vi titta på effekterna av ett ökat antal besökande fiskare och hur vi kan förebygga problem utifrån ett markägarperspektiv. Denna förstudie är tänkt att skapa underlag inför den framtida förvaltningen men det kan även skapa … Continued

Årstämma 4 Maj

posted in: Okategoriserade | 0

Ljustorpsåns FVO kallar till årsstämma. 4 Maj 2022 kl 18.30 i församlingsgården i Ljustorp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar / Styrelsen

Fångstrapporter och statistik för 2021

posted in: Okategoriserade | 0

Här kommer lite sammanställning över året som gått. Lite vinterläsning och inspiration inför kommande säsong. Tusen tack till alla som bidragit med fångstrapporter. En del orapporterad fisk saknas precis som tidigare år. Vi hoppas fler vill hjälpa till så underlagen … Continued

Fångstrapporter 2020

posted in: Okategoriserade | 0

Tusen tack till alla som bidragit med fångstrapporter under 2020. Genom förstudien vi driver genom Leader Mittland Plus och fiskerifonden har vi under året aktivt kunnat sprida informationen till fler fiskare. Tack för möten och synpunkter längs våra vatten. Kul … Continued

Årsmöte framflyttat

posted in: Okategoriserade | 0

Med rådande rekommendationer väljer styrelsen för Ljustorpsåns FVO att flytta fam årsmötet till i höst. Ett fysiskt möte har ett stort värde då vi kan ses och även ventilera lite andra frågor. Detta gäller även öppna möten kring de förstudier … Continued