Fångstrapporter för 2023

posted in: Okategoriserade | 0

Summering av ännu ett år i Ljustorpsån och Mjällån. Några rapporter har endast gjorts genom fiske och därmed saknar vi information om fångstplatser, fettfenor och längder. FVO ser över systemen för rapportering till 2024. Mobil rapportering är smidig genom appen … Continued

Utredningar för Aspån med dammen

posted in: Okategoriserade | 0

Här kan. ni läsa lite material som vi tagit fram i arbetet med vandringshinder i Aspån med biflöden. Ett öppet informationsmöte genomfördes 14 November på Lögdö Bruk med markägare och intresserade. Ytterligare samråd kommer genomföras i början av 2024. Projektering … Continued

Ny tid för möte om Aspån 14 November.

posted in: Okategoriserade | 0

Kvällen möte 1 nov inställt pga snöfallet. Här kommer inbjudan till ny tid. Under flera decennier har Ljustorpsåns fiskevårdsområde, Timrå kommun och länsstyrelsen arbetat med restaurering av Ljustorpsån och Mjällån. Återställning av rensningar som gjordes för att möjliggöra flottning av … Continued

Informationsmöte om Aspån och dammen

posted in: Okategoriserade | 0

Under flera decennier har Ljustorpsåns fiskevårdsområde, Timrå kommun och länsstyrelsen arbetat med restaurering av Ljustorpsån och Mjällån. Återställning av rensningar som gjordes för att möjliggöra flottning av timmer. Ljustorpsån är i det närmaste helt klar och arbeten pågår med Mjällån.  … Continued

Enkät för fiskare

posted in: Okategoriserade | 0

Fiskevårdsområdet genomför en förstudie där vi titta på effekterna av ett ökat antal besökande fiskare och hur vi kan förebygga problem utifrån ett markägarperspektiv. Denna förstudie är tänkt att skapa underlag inför den framtida förvaltningen men det kan även skapa … Continued