Fångstrapporter 2020

posted in: Okategoriserade | 0

Tusen tack till alla som bidragit med fångstrapporter under 2020. Genom förstudien vi driver genom Leader Mittland Plus och fiskerifonden har vi under året aktivt kunnat sprida informationen till fler fiskare. Tack för möten och synpunkter längs våra vatten. Kul att ni som är igång uppträder som ambassadörer. Nästan 200% fler rapporter än föregående år. Några av er står för fler än 10 rapporter på få dagar. Kul med så många duktiga fiskare vid våra åar. En fortsatt hög andel återutsättning är väl ett kvitto på hur högt ni fiskare värderar en vild fisk. Störningen med inblandning av odlad fisk från Bergeforsen var under 2020 något lägre än tidigare år. Det är en positiv sak. Vill ni ta upp en matfisk får det mer än gärna vara en med klippt fettfena. Den fisken hör inte hemma i ån. 3 av de 11 odlade fiskarna som rapporterades blev upptagna.

Roligast är de 3 laxarna som är rapporterade under året. Samtliga med fettfenan i behåll. Ljustorpsåns egna vilda laxstam! Vi återkommer med resultat av yngelförekomster från elfisken när statistiken kommer.

Redan 1 januari 2021 rapporterades den första havsöringen för året. Tack för den rapporten som får slå an tonen för detta år. Stort tack till alla som bidrar med uppgifter. Detta är underlagen vi behöver för att kunna se resultaten av restaureringarna. Det är även viktiga uppgiften inför de kommande omprövningarna av vattenkraften i Ljustorpsån med tillrinningsområden. Det finns tyvärr inte så många vattendrag kvar i landet som hyser bestånd av både vild havsöring och lax. Får ni flera fångster samma dag är vi tacksamma för en rapport per fisk så att vi får med alla data per individ.

Här ser ni sammanställningen med lite historik.