Fångstrapporter och statistik för 2021

posted in: Okategoriserade | 0

Här kommer lite sammanställning över året som gått. Lite vinterläsning och inspiration inför kommande säsong. Tusen tack till alla som bidragit med fångstrapporter. En del orapporterad fisk saknas precis som tidigare år. Vi hoppas fler vill hjälpa till så underlagen blir bättre. Oavsett så kan vi utläsa trender och det är kanske det viktigaste med den data som samlas in. Otroligt kul med rapporter på fler vilda laxar. En rapport kom även om en regnbåge på 3,3 kg och 65cm som fångades i ån maj månad 2020. En påminnelse om hur utsatt fisk kan röra sig vidare ut i vattensystemet.

Elfisken i länets alla vatten utförs av länsstyrelsen. Tyvärr fiskas väldigt få lokaler i ån under de senaste åren så dataunderlaget blir inte så användbart. Endast en sträcka elfiskad i Ljustorpsån under 2021. Även om det är färre data för sista åren så kan en negativ trend anas. Oklart hur mycket detta beror på ökade snabba variationer av vattenflödet men flera kraftiga störningar från vattenkraftverken har dokumenterats under de senaste åren. Under året uppmärksammat bland annat med inslag i SVT. I den nationella planen för omprövning av vattenkraften kommer Ljustorpsån att prövas först 2032 som en del i Indalsälvens avrinningsområde. Årsproduktionen av el i Lagfors och Rundbackens kraftstationer motsvarar ett (1) nytt vindkraftverk. Nu byggs 176 stycken verk i området runt våra åar. Hur ska vi värdera den vilda havsvandrande fisken i förhållande till det? Hit räknas även ålen som för en tynande tillvaro. Lite att fundera på.

Sammanställning av data för öring i Ljustorpsån. Sista stapeln för 2021. Källa SLU elfiskedatabas.
Sammanställning av data för lax i Ljustorpsån. Sista stapeln för 2021. Källa: SLU elfiskedatabas.

Fiskevårdsområdet arbetar vidare med två förstudier delvis finansierade av Leader. Dessa har blivit förlängda ytterligare i tid till slutet av 2022. Detta då det varit omöjligt att kunna genomföra de fysiska informationsmöten som är en viktiga delar av det arbetet. Förhoppningsvis blir sådant möjligt senare under året. Inventeringar av vandringshinder i biflöden, påverkan av vattenkraften samt påverkan av ett ökat besökstryck vid våra vatten. För frågor om dessa går det bra att kontakta Mats Englund på info@ljustorpsfisket.se eller 070-6382429.

En bra sammanställning kommer även från fisketillsynen. Fantastiskt kul med så många seriösa och intresserade besökare vid våra vatten. Tjänsten för fiskekort sköts fortsatt av sportfiskarna genom tjänsten fiskekort.se. I höstas hölls en rättegång med ett fall av fiske utan löst kort som inträffade under 2020. Domen blev i det här fallet 30 dagsböter och konfiskerad fiskeutrustning. Dagsböter är inkomstbaserade men kan ofta ligga mellan 8000 och 12 000:-. Vad kostar en komplett fiskeutrustning? Onödigt och dyrt när sådant inträffar.

Under 2021 genomfördes en del restaureringsinsatser i Mjällån i det uppströms belägna fiskevårdsområdet i Viksjö. Positivt när åtgärder görs i flera delar av ån.

Nu ser vi fram emot ett fint 2022.